Basic Bread ขนมปังพื้นฐาน (Online Course)

หัวข้อคอร์ส

17 Lessons

ภาพรวมของคอร์ส

อุปกรณ์ & วัตถุดิบขนมปังขั้นพื้นฐาน

ทำเนื้อขนมปัง

ไส้ขนมปัง

ขึ้นรูป & ใส่ไส่ขนมปัง

การพรูฟ – อบขนมปัง

฿4,900.00

Enrolment validity: 90 days

สามารถเข้าชมได้เฉพาะนักเรียน KNOWHOWBAKE